לכל המאמרים

תפילה לאשה הטובלת במקוה

נכתב על-ידי הנוסח מבודפשט

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטבול ולטהר אותי לבעלי,
כמו שצוה לנו הקדוש ברוך הוא וברוך שמו הגדול.
ומברכת:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".

נכתב על-ידי הנוסח מבודפשט
מצוטט תוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ' 163.