לכל המאמרים

תפילת האם שבתה קיבלה מחזור

נכתב על-ידי רות לזר

ברוך אתה ה' שעשתני אשה.
בששת ימי הבריאה יצרת את האשה
ומדי חודש אני זוכרת את טובך וחכמתך.
ברוך אתה שהענקת לי את בתי האהובה,
שבראת את גופה בחכמה ובשלמות,
שנטעת בה את כח הפריון וההולדה.
צרפת אותה לאמותינו ואמהות אמותינו,
המוסיפות מני אז,
גם מכאוב וגם דעת.

נכתב על-ידי רות לזר
מצוטט תוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ' 121.