לכל המאמרים

תפילת היולדת בקומה מהמיטה

נכתב על-ידי רבי אליהו הכהן מאיזמיר, 'שבט מוסר', פרק כד.

יהי רצון שתזמין מזון לעבדך התינוק הזה בריבוי חלב די מחסורו אשר יחסר לו
ושים בלבבי העת שצריך להניק כדי לתת לו.
והקל מעלי השינה שעת שיבכה, פתח אזני כדי לשמוע מיד
ותצילני שלא תיפול ידי עליו בעת השינה וימות חס ושלום.