לכל המאמרים

תפילת האשה לאחר לידה

נכתב על-ידי רבי אליהו הכהן מאיזמיר, 'שבט מוסר'', פרק כד

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,מלך רחמן ומרחם.
כשם שהצלתני מהצרה הזאת ומן הסכנה העצומה זו,
כך, יכמרו רחמיך להציל מן הסכנה זו לכל בנות אברהם, יצחק ויעקב, זרע אוהביך.
וכשם שהצלתני עתה, כך עשה עמי אות לטובה ובכל פעם שאלד.
אמן, כן יהי רצון.