לכל המאמרים

תחינה לבת עם קבלת מחזור

נכתב על-ידי רות לזר

ברוך אתה ה' שעשיתני אשה,
שבראת את גופי בחכמה,
שכל איבר יודע את עתו.
ואתה כולל את אברי יחד
ומבשיל בי בגרות ופריון.
עתה אני אשה שלמה,
המכירה את מלא חכמת הבריאה.
חננת אותי במתנתך הברוכה,
כללת אותי עם כל נשי ישראל.
והנה אני לפניך,
מלאת שמחה והודיה.

נכתב על-ידי רות לזר
מצוטט תוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ'47.