לכל המאמרים

סדר הדלקת נרות של יום הכיפורים

ערב יום כיפור,

לפי עדות אשכנז:

כ- 20 דקות לפני השקיעה תדליק את הנרות , תכסה את עיניה ותברך:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

להדליק נר של (אם זה גם שבת – שבת ושל ) יום הכיפורים"

 

"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה"

 

לפי עדות ספרד:

כ- 20 דקות לפני השקיעה מברכת

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

להדליק נר של (אם זה גם שבת – שבת ושל ) יום הכיפורים"

 

"ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה"

 

 

לאחר מכן מדליקה את הנרות.