לכל המאמרים

תפילה לאחר הדלקת נרות בשבועות

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'

אתה ניגלית בענן כבודך על הר סיני, בקולות וברקים וקול שופר חזק מאד.
הראית את גבורתך והודך לעם סגולתך.
אנא ה' זכרני שאשמרה תורתך. הצילני מיצר הרע ואל ישלוט בי כל און.
ותצוה על מלאכיך הקדושים שיעטרוני הוד והדר.
אל רחוםעוררה רחמיך על עם שומרי תורתך, שמסרו את נפשם וחייהם על קדושת תורתך.
לכן, קבל שפיכת תפילתי וזעקתי רצה. ותעלה לפניך לרצון ברכתי על נרותי.
ותאיר את עיני בעלי ןזרעי בתורתך הקדושה.
ותצילני ממיתה על ידי קולות וברקים. ותזכנו לשמוע קול שופר של משיח.
ותצילני ממידת הגאוה ומשנאת הבריות.
עשה למען תינוקות של בית רבן. ותברכנו לפרנסה וכלכלה מידך המלאה.
ותברך את פרות האילנות לטובה ולברכה ונזכה לשמוע דבריך שתדבר עמנו שנית.
ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים.
תורה, תורה, עמדי נא לפני אל שוכן מרומים והעלי את תחינתנו לפני כסא כבודו
שיאיר את מזלנו לישועה ולרוחה, בזכות האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב.
אמן ואמן, כן יהי רצון.

 

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'
פורסם ב'תחינת האמהות, מילר, ירושלים