לכל המאמרים

והנה על הפסוק 'למטר השמים תשתה מים'(יא, יא), כתב רש"י:

"אתה ישן על מיטתך והקב"ה משקה נמוך וגבוה".

כלומר: על ארץ ישראל יש השגחה פרטית ניפלאה ויתכן שהוא הדין על המקוואות, וכמו שנאמר על ארץ ישראל שמקוואותיה טהורות ( מקוואות, פרק ח', משנה א').