לכל המאמרים

סגולה למי שאבדה לו/ה אבידה

תאמר מיד:
הריני נודב/ת צדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס כדי שאמצא אבדתי.
ו'/תאמר (שלוש פעמים):
"אלהא דמאיר ענני"
"אלהא דמאיר ענני"
"אלהא דמאיר ענני"