לכל המאמרים

סיכום בטבלה

סיכום בטבלה

 

הגדרה  מתי איך ניטהרת זמן היטהרות  מועד הטבילה
נדה בזמן וסת עד 7 ימים   7 ימים מלאים מתחילת הדמום (נלמד מ'זבה') בתום 7 ימים מלאים  

( בלילה)

זבה  דימום ממושך או בין הוסתות  11 הימים שאחרי 7 ימי הנדה טבילה והבאת קורבן מטהרים  

ביום השביעי

ל'נקיים'

 מחכה 7 'נקיים'

( אפשר ביום)