לכל המאמרים

הקושי – סוגי הראיה ודרך החישוב

הקושי – סוגי הראיה ודרך החישוב 

חכמים נתקלו שני קשיים עיקריים בהגדרתם את האשה כאסורה.

1. מדאוריתא אשה נאסרה רק ב- 4 סוגים של דימום ( 4 'צבעים').
היה קושי בהגדרתם המדויקת של אותם 'צבעים'.
2. זמני הדימום מחושבים ל- 7 ימי ה'נדה' ולאחריהם 11 ימי ה'זבה'.
חכמים נחלקו האם מחזוריות זו היא קבועה לאשה מיום שבו ראתה וסת לראשונה (דעת הרמב"ם),
או שבכל וסת סופרים מחדש 7 ו- 11 ?
כלומר:
אם החל מהיום ה- 18 האשה חוזרת להחשב 'נדה', גם אם לא רואה דם  ?
או שכל עוד לא ראתה דמום, אינה כלל בקטגורית 'נדה'/ 'זבה' והספירה תחל בכל פעם מחדש כשתקבל וסת?!