לכל המאמרים

קללת האשה, האמנם?

ואל האשה אמר:
הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך.
לא קילל, אלא אמר.
מהו סוד עונשי האשה?

תיקון

יכולת הזעקה לקב"ה , בניגוד לנחש – התעלמות.