לכל המאמרים

הנתינה והנטילה

נכתב על-ידי הרב רונן נויבירט -רב קהילת 'מוריה', כפר גנים, פ"ת.

ספר בראשית פרק ו (יא) וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס:
מתרגם האונקלוס: "ואתמליאת ארעא חטופין",  כלומר : פירושה של המילה חמס הוא מלשון חטיפה, נטילה.
מסביר זאת הר' דסלר בספרו – מכתב מאליהו ח"ב : כל נפילת העולם באה משום שהעולם הוצף בכח הנטילה, באגואיזם חסר פשרות. ממילא תיקון הנפילה יהיה ע"י טיפוח כח התיקון – כח הנתינה. זהו סודה של התיבה, שממנה יבנה העולם מחדש – עולם חסד יבנה, וכך דרשו חז"ל במדרש תנחומא (נח פרק ב): "כל אחד וא' מכל מין ומין האכילם מה שלמד הגמל תבן והחמור שעורים וכן כולם…יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחד ביום ויש בשתים ויש בשלש ויש בשליש הלילה ויש באמצעו ויש בקרות הגבר .
ואמרו רבותינו י"ב חדש בתיבה לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה שהיה עוסק וזן הבריות שעמו"
נח ומשפחתו שמשו והאכילו עשרות אלפי בע"ח – כל אחד בזמנו במשך שנה תמימה. היתה זו נתינה ללא פשרות. על הפשרה היחידה שהיתה שילם נח בגופו , כאשר עשאו הארי לבעל מום בגין איחור מזונותיו – "וישאר אך נח".
אצל בניו של נח נמצא שוב את אותו הקלקול והתיקון. חם וכנען חוטאים בחטא הנטילה – חטא המימוש העצמי ע"ח חובתם המוסרית  בעולמם. צאצאיו של כנען נענשים בעבדות. זהו עונש חינוכי. ע"י העבדות ילמדו בע"כ על כח הנתינה. שם ויפת, לעו"ז, מגלים את כח הנתינה. הם דואגים לכסות את אביהם בלא לביישו, וכך מבטיחים הם , המשכיות מוסרית לעולם.
דור הפלגה חטאו גם הם באותו החטא – בכח הנטילה. "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ  שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:."  – כל אחדותם היתה אינטרסנטית. היתה זו אחדות למימוש זכויות ולא אחדות עבור מילוי חובות. "נבנה לנו, נעשה לנו". בדיוק כפי שנאמר בחטא העגל "עשה לנו אלהים".
אגואיזם ציבורי השם אותנו במרכז מהווה סכנה לאנושות. האדם נברא כדי לתת שמות לבריאה ולא כדי לעשות לעצמו שם.
גם במקרה זה, תיקון חטאם נעשה ע"י אברהם אבינו שמדתו היא מדת החסד, שמבטל עצמו ואומר "ואנכי עפר ואפר" ומוסר נפשו אפילו למען אנשי סדום הרעים והחטאים.
נח ואברהם גילו לעולם ש"יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו" כפי שפותח הרמח"ל את ספרו – מסילת ישרים. ייעוד האדם אינו ליטול זכויות לעצמו, אלא לתור אחר חובתו בעולם, וברוח זו מתנהלים נח ואברהם.
עם ישראל גם הוא יתאחד, במהלך ההסטוריה, לבנות את ביהמ"ק. אמנם הבנין הגדול לא יהיה כדי לעשות לעם שם אלא כדי לעשות לקב"ה שם, אז יקראו כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד. שלום ואחדות הבאים לשם שמים ולא לשם אינטרסים זמניים של נטילה, הם ורק הם יקנו מעמד של נצח. רק בדרך זו של נתינה לשם שמיים ניתן יהיה להפך "שצף קצף" ל"חסד עולם".