לכל המאמרים

דור הפלגה – אחדות קומוניסטית

נכתב על-ידי הרב רונן נויבירט - רב קהילת 'מוריה', כפר גנים, פ"ת

 

ספר בראשית פרק יא
(א) וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים:
(ג) וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים וְנִשְׂרְפָה לִשְׂרֵפָה וַתְּהִי לָהֶם הַלְּבֵנָה לְאָבֶן וְהַחֵמָר הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר:
הפסוקים שקראנו מתארים מציאות מאד פסטורלית, מציאות של שלום ואוירת אחדות שסוחפת את כל הארץ. גם הרצון של "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם פֶּן נָפוּץ עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ:" הינו רצון המובן בהחלט. זהו ביטוי של יצר השרדות טבעי,המתעורר ביחוד לאחר דור המבול שלא שרד.
חלק גדול מהפרשנים מסביר שאנשי דור הפלגה היו אנשים גדולים, בניגוד לאנשי דור המבול שהיו מושחתים. וכך כותב השפ"א: "דור המבול היו נמשכים רק אחר הגשמיות והגוף ולכן נאבדו לגמרי …ואילו דור הפלגה היו מתחכמין יותר מדאי". הוכחה לגדלותם היחסית  היא עצם העובדה שאינם נענשים במוות אלא רק בהפרדה.
מהו א"כ חטאם הגדול?
חז"ל תיארו את עקרונות האחדות בדור זה  (מדרש הגדול י"א ג') :  "אלו שהיו יורדים (מהמגדל) היו יורדים ברוח מערבית, ואלו שהיו מעלין את האבנים היו מעלים אותם ברוח מזרחית. ואם היה אדם נופל ומת אין משימין לבם עליו. ואם היתה לבנה נופלת היו בוכין ואומרים: אוי לנו אימתי תעלה אחרת תחתיה.."
ניתן אולי לראות את אנשי דור הפלגה כקומוניסטים הראשונים. הם יצרו שוויון ששחק עד עפר את זכויות הפרט. המטרה של המדינה קדשה את האמצעים וביטלה כל מושג שקשור בפרט. כל לבנה היתה חשובה בהרבה מכל אדם שמת.
אנשי דור הפלגה לא הסכימו שאף לא אחד מהם יחשוב אחרת או ידבר אחרת ממצע המפלגה היחידה שהיתה. מי שהלך נגד הזרם – נזרק ל"סיביר" דאז –  לכבשן האש.
כך יובן גם חששם של אנשי דור הפלגה – "פן נפוץ על פני כל הארץ". מסביר זאת הנצי"ב מוולז'ין  ב"העמק דבר": "חששם היה שלא יצאו בנ"א מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת וע"כ היו משגיחים שלא יצא איש מיישוב שלהם. ומי שסר מדברים אחדים שבינהם – היה משפטו לשריפה כאשר עשו לאברהם אבינו."
באופן דומה, שמעתי מפי הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה הראשי של רמת גן, פירוש לפסוק "ותהי להם הלבנה לאבן". לכל אבן יש גודל שונה ,צורה שונה ומשקל שונה. לכל אבן יש ייחודיות משלה.  הלבנים לעומת זאת, נראות זהות לחלוטין. לכולן גודל צורה ומשקל אחידים. "ותהי להם הלבנה לאבן". לאנשי דור הפלגה היתה אחדות של לבנים. אחדות סינטטית, המושגת ע"י שחיקת ומחיקת הפרט.
אמנם לא בזה מסתיימת הפרשה. בסופה יתגלה לנו הנתיב לתיקון החטא, ע"י הפרט היחיד שלא נשרף תחת מסך הברזל והצליח לברוח משם – אברהם אבינו.