לכל המאמרים

ואתחנן

מענייני הפרשה העיסוק ב"לא תוסיפון".
איך אם כן מצאו חז"ל מקום להחמיר בענייני נידה ולהוסיף בצורה גורפת לכלל ישראל את חומרת רבי זירא?