לכל המאמרים

שבעה נקיים

שבעת הימים שבין בדיקת הפסק הטהרה לטבילה נקראים 'שבעה נקיים'.
מקורם נלמד מהפסוק: "וספרה לה שבעה ימים ואחר תטהר" ( ויקרא טו, כח).
שבעה ימים אלו צריכים להיות מלאים ולא חלקי יום.
לפיכך באותו יום בשבוע שבו עשתה הפסק טהרה לפני השקיעה – באותו יום תטבול לאחר צאת הכוכבים.
בשבעה ימים אלו האשה צריכה ללבוש לבנים בצבע לבן , מומלץ להשתמש בתחתונית לבנה.
בימים אלו האשה בודקת עצמה כדי לוודא שאינה מדממת.
מומלץ לבדוק פעמיים ביום – בבוקר ולפני השקיעה, סך הכל 15 בדיקות כמנין שם ה'- י-ה.
חשוב שתבדוק לכל הפחות ביום הראשון וביום השביעי ( בדיקה אחת בכל פעם בנוסף לבדיקת 'הפסק הטהרה' ) ומומלץ ביותר בדיקה נוספת באמצע השבוע ביום בשלישי או הרביעי.
מי שלא בדקה גם בימים אלו תתיעץ עם מורה הלכה.
דרך הבדיקה כבדיקת הפסק טהרה אך יכולות להיות פחות עמוקות ויסודיות.
אם ראתה דימום על עד הבדיקה באחד מימי שבעת הנקיים,
תעשה באותו יום הפסק טהרה מחודש ותתחיל לספור שוב 'שבעה נקיים'.
במקרה כזה אינה צריכה להמתין 5 ימים נוספים.
אם ראתה דם על תחתון או תחתונית, בלי שהרגישה דימום  נחשב הדימום לכתם – מומלץ לא לבדוק כלל באותו יום ולהתייעץ עם מורה הלכה.
ככלל על כל כתם או מראה לא תקין על עד הבדיקות או התחתון מומלץ להתייעץ עם מורה הלכה, אשר פעמים רבות ימצא מקום להקל גם אם לאשה נראה המראה כלא תקין.
לכוונות האשה יש משמעות ועל כן
חשוב שתאמר בליבה שהכתם תקין ומתייעצת מאשר שאינו תקין ומחפשת רב שיתירו.