לכל המאמרים

ממעמקים

נכתב על-ידי נחמה שולמן

ממעמקים קראתיך אלוקים.
מקולות מים רבים שבקרבי,
נשאתי עיני למרומים.
את קרבתך דרשתי יושב כסא תכולים.

בתוך מי בראשית אני שוחה
ולבי הומה בקרבי לזו הטבילה.
כנף אב אוהב אותי עטפה,
שמחה גדולה את נפשי אפפה.
טהרת עולם בבשרי אחזה.

אך ככל שהקיפוני מים רבים
והתענגה נפשי במים טהורים,
לא שבע לבי רגעים שלוים
ועיני שוב נשאתי למרומים.

ביקשתי את שנפשי אליו ערגה ,
להמשיך ולחסות אלי, בצילך .
תחת כנפי שכינתך למצוא מנוחה.
רק תפילה אחת בלבי אשא,
לעלות עם בנותיך במעלות הטהרה.