לכל המאמרים

דימום עם ספק הרגשה

דימום עם ספק הרגשה 

3 דברים נחשבים כ" דילמא ארגשה ולא אדעתה", כלומר – 'ספק הרגשה' .
הכוונה היא שהיתה הרגשה אך האשה לא היתה מודעת לכך בגלל גורם שמיסך על ההרגשה.
1. ראית דימום אחרי תשמיש ( יחסי אישות).
2. ראית דימום אחרי הטלת מי רגלים ( הטלת שתן).
3. ראית דימום בבדיקה בעד.
כל בדיקה פנימית שתעיד על דימום – תגרום לנידה, גם אם לא היתה הרגשה. זאת מחשש שהבדיקה מיסכה על  תחושת "ההרגשה". הסתכלות על נייר טואלט לאחר קינוח נחשבת  כבדיקה פנימית ועל כן מומלץ להימנע מהרגל זה.
מטרת ההלכה תמיד ככל שניתן להתיר אשה לבעלה.
מכיון שדיני 'ספק הרגשה' הינם ספק דאוריתא, משתדלים להמנע מ"למצוא" אותם ותמיד מחפשים מקום להקל.
לאור זאת ההמלצה ההלכתית  בזמן שהאשה מותרת לבעלה:
• ללבוש תחתונים כהים.
• לקנח בנייר טואלט צבעוני.
• להשתדל לא להביט בנייר הטואלט, בפרט לאחר קיום יחסי אישות והטלת שתן.
• מי שבכל זאת מביטה , מומלץ שתמתין כ – 30 שניות מזמן הטלת השתן ועד שתקנח ותביט.
• מומלץ ללכת עם תחתונית , עדיפה – תחתונית שחורה.
על מנת לקבוע 'קביעות' שאינה רואה מחמת תשמיש, מומלץ ששני בני הזוג יבדקו עצמם אחרי תשמיש, ב- 3 פעמים ראשונות. אם מצאה דימום כלשהו מומלץ להתיעץ עם מורה הלכה.