לכל המאמרים

בקשה למוצאי שבת

לאמרה 3 פעמים, לאחר צאת שבת, לפני הבדלה:

אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב.
שמור והצל את עמך ישראל אהוביך מכל רע,
בתהלתך, כאשר שבת קודש האהוב עובר,
השבוע, החודש והשנה יבואו לנו לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדביקת הבורא ברוך הוא.
להאמין בשלוש עשרה עיקרים שלך. ובגאולה קרובה במהרה בימנו. ובתחית המתים.
ובנבואת משה רבינו עליו השלום.

רבונו של עולם, אתה הינך הנותן ליעף כח.
תן גם לבני ישראל אהוביך כח
להודות לך ורק לך לעבוד ולא לאחר חלילה.
השבוע , החודש והשנה, יבואו לנו לבריאות ולמזל טוב
ולברכה ולהצלחה ולחסד ולבני, חיי אריכי ומזוני, רויחי וסיעתא דשמיא לנו ולכל ישראל,
ונאמר אמן.