לכל המאמרים

סדר הדלקת נרות שבת

יום ששי, ערב שבת ,

לפי עדות אשכנז:
כ- 20 דקות לפני השקיעה תדליק את הנרות , תכסה את עיניה ותברך:

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו

להדליק נר של שבת".

 

 

 

 

לפי עדות ספרד:
כ- 20 דקות לפני השקיעה מברכת

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו

להדליק נר של שבת".

לאחר מכן מדליקה את הנרות.