לכל המאמרים

תפילה לאחר הפרשת חלה

 

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו, שהמצוה של הפרשת חלה תחשב כאילו קימיה בכל פרטיה ודקדוקיה.
ותחשב הרמת החלה שנתקבל ברצון.
וכמו שלפנים היתה החלה נתונה לכהן והיתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותי
ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון .
ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים האלה, (עם בעלי וילדינו), להיות ניזונים מקדושת הימים.
ומהשפעתה של מצות חלה נהיה ( אנחנו וילדינו) ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו וברב אהבה.
ושתתקבל מצוה חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער וממכאובים כל הימים.
אמן.