לכל המאמרים

סדר הפרשת חלה

כאשר לשים בצק במשקל 2 ק"ג ו- 250 גרם קמח, ( ויש דעה במשקל 1 ק"ג ו- 560 גרם ) חייבים להפריש ממנו חלה.
נוהגים שבמשקל  1 ק"ג ו- 200 גרם קמח, מפרישים חלה בלא ברכה.

נוטלים  מעט מהעיסה ומברכים:
" ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה מן העסה"