לכל המאמרים

מקום הטבילה

הקדמה

כל המובא להלן מטרתו לתת מושגים כלליים בענין המקואות.
הלכות בנית מקוואות הינן ענין מורכב ומסובך ומטרת האתר לתת יסודות בהלכה ולא קביעת הלכות .
( מתבסס על ספרו של יוסף שנברגר – מקואות; ירושלים, תשלד).

מקור יסודות המקוה הכשר נלמד מהפסוק  " אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור " ( ויקרא, יא, לו)
לפי ההלכה ניתן לטבול טבילה כשרה באחד מ – 4 סוגים של מקומות טבילה:
1. מעין
2. מקוה
3. ים
4. נהר

1. מעין

המעין נחשב למקום הטהרה המובחר.
הרמב"ם ( מקוואות פ"א, מ"א ) כותב:
"שש מעלות במקוואות" והמעלה הגבוהה ביותר היא במעין.
מעין הנו מקור נביעת מים באופן טבעי ללא התערבות האדם. מים אלו נקראים 'מים חיים'.
רק במים מובחרים מסוג זה השתמשו לטהרות שונות אשר היו קשורות לעבודת הקודש בבית המקדש.
מי המעין מטהרים בין ב 'זוחלין' בין ב 'אשבורן' .
דרשו ב'תורת כהנים' על הפסוק "אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור":
מה תלמוד לומר "אך מעין" – מעין מטהר בכל שהוא, והמקוה מטהר בארבעים סאה.
כלומר: המעין מטהר אף במים זוחלים וניגרים על פני הקרקע.
לפי דעת הרבה מהראשונים המעין אינו צריך ארבעים סאה על מנת לטהר, אבל צריך שיהא כל גופו של הטובל בתוך המים.
אבל יש שטוענים שזה שמעין מטהר ב'כל שהוא' – הכונה לטבילת כלים בלבד אך לטבילת אדם צריך לפחות ארבעים סאה.
טבילה במי מעין:
כמות המים במעין חייבת להיות לפחות בת 40 סאה – כמטר מעוקב מים.
המים אינם צריכים להיות אגורים במקום אחד, אלא מחשבים גם את המים הזורמים.
כאמור, טבילה במעין כשרה ומהודרת, אך יש לשים לב למספר קשיים העלולים להערם:
הבעיה:
לכתחילה האשה צריכה לטבול ללא כל חציצה, כלומר ללא כל בגד לגופה
במעין יתכן שתחשוש לעניין צניעותה ותמהר לטבול שלא בשימת לב.
פתרון: יכולה לטבול עם חלוק או שמלה רחבה, שאינה צמודה לגופה.
הבעיה:
בזמן הטבילה צריך להקפיד שכל הגוף במים,
במעין כמות המים טבעית ולא ניתנת לויסות והחשש מפני מים עמוקים מדי עלולים למנוע זאת.
הפתרון:
תשתדל לטבול במים שעומקם לפחות בגובה הטבור.
יכולה לטבול בתנועת שחיה כמעין ‘חץ’.
הבעיה:
על מנת שתודא שכל גופה היה במים בבת אחת דרשה ההלכה נוכחות אשה בוגרת לצידה בזמן הטבילה, שתפקידה להשגיח על כך. בים יתכן ולא תמצא אשה לצידה.
הפתרון:
בן זוגה ישגיח על כך ומן הראוי שתטבול פעמיים: פעם ראשונה בלא בגדים לבדה
ופעם שניה בנוכחותו.
בדיעבד יכולה לטבול לבד, אך תעשה זאת במתינות. מומלץ לשים רשת דקיקה על השיער או לאחזו ביד ולשחררו מהאחיזה בזמן הטבילה במים ממש.
הבעיה:
מכיון שהטבילה בלילה קשה להבחין האם כל גופה במים.
הפתרון: ניתן להעזר באור הירח או פנס ובכל מקרה לטבול במתינות.
הבעיה:
אם קרקעית המעין בוצית, יש להקפיד שרגליה לא ישקעו בבוץ בזמן הטבילה.
הפתרון:
תשים תחת רגליה חתיכת פלסטיק או מחצלת
או כל דבר אחר שאינו מקבל טומאה ושגודלו לפחות 32 ס”מ ותעמוד עליו בזמן הטבילה.
או שתגביה רגליה בזמן הטבילה או שתטבול בתנוחת ‘חץ’.
בדיעבד אם עמדה על הבוץ בזמן הטבילה , טבילתה כשרה ויש לה על מי לסמוך.

2. מקוה

בריכת מים האוגרת מי גשמים .

המקוה מטהר רק ב'אשבורן'( = מים נקוים- עומדים)  ו'זחילה' (= דלף החוצה)-  אוסרת אותו.

המקוה מטהר רק אם מכיל לכל הפחות ארבעים סאה מים כשרים, המכונסים במקום אחד.

כיום מרבית הטבילות נעשות במקוואות משום יכולת הפיקוח, השמירה על התנאים ההיגנים ומיעוט המעיינות המצויים, בפרט בארץ).

לגבי המידות של זמננו מקובלות שתי שיטות( עפ"י פינחס קהתי, הקדמה למס' מקוואות):

א. שיטת הגאון ה''חזון איש'' זצ"ל:

שיש להחמיר לכתחילה, שיהיה במקוה לפחות 750 ליטר מים.

ולכל הפחות 648 ליטר. ( ''שיעורין של תורה'' להר"י קניבסקי).

ב. שיטת הגאון הרב אברהם חיים נאה זצ"ל:

שיש להחמיר לכתחילה, שיהיה במקוה לפחות 921.6 ליטר מים.

ולכל הפחות 454.283 ליטר. ( "שיעור מקוה'' להגרא"ח נאה).

3. ים

מי הים מטהרים ב'זחילה',

אך אינם מתאימים לסוגי טבילות הדורשות 'מים חיים'   . 

טבילה בים כשרה אך יש לשים לב למספר קשיים העלולים להערם:

הבעיה:

לכתחילה האשה צריכה לטבול ללא כל חציצה, כלומר ללא כל בגד לגופה .

בים יתכן שתחשוש לעניין צניעותה ותמהר לטבול.שלא בשימת לב.

פתרון: יכולה לטבול עם חלוק או שמלה רחבה, שאינה צמודה לגופה.

הבעיה:

בזמן הטבילה צריך להקפיד שכל הגוף במים, בים תנועת הגלים והחשש מפני מים עמוקים מדי עלולים למנוע זאת.

הפתרון:

תשתדל לטבול במים שעומקם לפחות בגובה הטבור.

יכולה לטבול בתנועת שחיה כמעין ‘חץ’.

הבעיה:

על מנת שתודא שכל גופה היה במים בבת אחת דרשה ההלכה נוכחות אשה בוגרת לצידה בזמן הטבילה, שתפקידה להשגיח על כך. בים יתכן ולא תמצא אשה לצידה.

הפתרון:

בן זוגה ישגיח על כך ומן הראוי שתטבול פעמיים: פעם ראשונה בלא בגדים לבדה

ופעם שניה בנוכחותו.

בדיעבד יכולה לטבול לבד, אך תעשה זאת במתינות .

מומלץ לשים רשת דקיקה על השיער או לאחזו ביד ולשחררו מהאחיזה בזמן הטבילה במים ממש.

הבעיה:

מכיון שהטבילה בלילה קשה להבחין האם כל גופה במים.

הפתרון:

ניתן להעזר באור הירח או פנס ובכל מקרה לטבול במתינות.

הבעיה:

אם קרקעית הים חולית יש להקפיד שרגליה לא ישקעו בחול בזמן הטבילה.

הפתרון:

תשים תחת רגליה חתיכת פלסטיק או מחצלת

או כל דבר אחר שאינו מקבל טומאה ושגודלו לפחות 32 ס”מ ותעמוד עליו בזמן הטבילה.

או שתגביה רגליה בזמן הטבילה או שתטבול בתנוחת ‘חץ’.

בדיעבד אם עמדה על החול בזמן הטבילה , טבילתה כשרה ויש לה על מי לסמוך.

הבעיה:

שכיחות המצאות זפת בחוף.

הפתרון:

תבדוק עצמה לפני שנכנסת לים, במידה ומצאה זפת תסירה.

אם נמצאה הזפת לאחר הטבילה, תסירה ותטבול בשנית.

אם כבר הלכה לביתה, תתיעץ עם מורה הלכה.

 

4. נהר / נחל

מותר לטבול בנהר זורם ( 'זוחל'), בתנאי שהוא איתן ולא  אכזב.
כלומר בתנאי שמקור מרבית מימיו אינו בגשם  או במי הפשרת שלגים.
להלכה נפסק שבמקום שיש מקוה טובלים בנהרות רק אם גובה המים נמוך
(שאז ודאי שמרבית המים ממי הנהר עצמו).
מכל מקום החופר בור (אשר עומד בכללים ) בצד הים או הנהר הרי בור זה יחשב 'אשבורן' ויטהר כמקוה. 
טבילה בנהר/ נחל
יש לברר את מקור זרימת המים.
אם המקור במעיין – חלים עליו כל דיני המעיין.
אם מקור הנחל בגשם  והנחל הוא נחל אכזב, אסורה הטבילה בו, אלא אם כן המים אגורים במקום אחד ללא כל זרימה .
אם הנחל הוא נחל איתן והתקופה בה רוצה לטבול היא חורפית כך שמי הגשם מרובים ממי המעין – אסורה הטבילה בו מדין ‘מי גשמים’ האסורים בטבילה.
אלא אם כן המים אגורים במקום אחד ללא כל זרימה.
בנוסף,  יש לשים לב למספר קשיים העלולים להערם:
הבעיה:
לכתחילה האשה צריכה לטבול ללא כל חציצה, כלומר ללא כל בגד לגופה
בנחל  יתכן שתחשוש לעניין צניעותה ותמהר לטבולשלא בשימת לב.
הפתרון: יכולה לטבול עם חלוק או שמלה רחבה, שאינה צמודה לגופה.
הבעיה:
בזמן הטבילה צריך להקפיד שכל הגוף במים.
בנחל זרימת המים טבעית ואינה ניתנת לויסות מלאכותי, וכן החשש מפני מים עמוקים מדי עלולים למנוע זאת.
הפתרון:
תשתדל לטבול במים שעומקם לפחות בגובה הטבור.
יכולה לטבול בתנועת שחיה כמעין ‘חץ’.
הבעיה:
על מנת שתודא שכל גופה היה במים בבת אחת דרשה ההלכה נוכחות אשה בוגרת לצידה בזמן הטבילה, שתפקידה להשגיח על כך.בנחל יתכן ולא תמצא אשה לצידה.
הפתרון:
בן זוגה ישגיח על כך ומן הראוי שתטבול פעמיים: פעם ראשונה בלא בגדים לבדה
ופעם שניה בנוכחותו.
בדיעבד יכולה לטבול לבד, אך תעשה זאת במתינות .
מומלץ לשים רשת דקיקה על השיער או לאחזו ביד ולשחררו מהאחיזה בזמן הטבילה במים ממש.
הבעיה:
מכיון שהטבילה בלילה קשה להבחין האם כל גופה במים.
הפתרון: ניתן להעזר באור הירח או פנס ובכל מקרה לטבול במתינות.
הבעיה:
אם קרקעית הים בוצית יש להקפיד שרגליה לא ישקעו בבוץ בזמן הטבילה.
הפתרון:
תשים תחת רגליה חתיכת פלסטיק או מחצלת או ענפים
או כל דבר אחר שאינו מקבל טומאה ושגודלו לפחות 32 ס”מ ותעמוד עליו בזמן הטבילה.
או שתגביה רגליה בזמן הטבילה או שתטבול בתנוחת ‘חץ’.
בדיעבד אם עמדה על הבוץ בזמן הטבילה , טבילתה כשרה ויש לה על מי לסמוך.