לכל המאמרים

מלחמת צללים

נכתב על-ידי נחמה שולמן

מלחמת  צללים קוראים למלחמתך
אך את ילדתי בחזית עמידתך.
לילות טרופים את שנתך מעירים
אין רוגע גם בימים.
התמלאי בתי כח מיושב מרומים
שאי בגאוה 2000 שנות מרגלים.
כי הפציעה החמה
בא תיקון לעולם הדממה.
לא עוד 40 שנה של עיצבון,
את בתי מתקנת השיברון.
את הארץ את בדרכך בונה ומבצרת
כדי שילדך ימשיך גם הוא את הדרך.
ואני אמא קטנה בשרשרת
עומדת ממך כמעין נפעמת.