לכל המאמרים

מחול

נכתב על-ידי נחמה שולמן

חולל עימי הלילה עד תפציעה הזריחה.

חולל עימי ביום עד ישקע בי היגון.

לא תחולל אהבתינו,

לא תחוג במעגל.

שאני על כנפי נשר, מעל שדות וים.

חולל עימי בכרם, חולל במטע.

חולל בי סערת נפש,

שלוות גלים ומעין.

חולל עימי בלבן, בכסף ועטרת זהב.

מחול עימי לעד, לנצח אותך אוהב.