לכל המאמרים

כל נדרי

נכתב על-ידי נחמה שולמן

לכל הנשים הנבגדות, העגונות, הכואבות, המתמודדות, הנאנקות בשם ה':

אני האישההניצבת עימך בזה,

תובעת חרפתי, בושתי וכלימתי.

תובעת צעקתי בשתיקתי

טובעת דמעותי בכוס מרורי.

מכניסי צעקתי הכניסו צעקתי לפני שומע צעקה דממה.

מכניסי דמעתי, הכניסו כוס דמעותי לפני מלך מתרצה בדמעות.

שאו כוס יגוני המלאה.

מנחת אמונה שלוחה.

רצויה כקורבן עולה. כקטורת על מזבחך.

על דעת המקום ועל דעת הקהל,

בישיבה של מעלה,

ובישיבה של מטה.

מתירה להתפלל עם העבריינים.

מתירה נדרך אלוקים, חיים.