לכל המאמרים

גשם

נכתב על-ידי נחמה שולמן

ככה היא ארץ ישראל
קשים גשמיה כיולדת המקשה בלידתה
חשה את אימת הדין וגדולת השעה.
קמעא קמעא מתקבצים ובאים עביה,
מתקדרים פניה,
נושפות ונושבות רוחותיה
כנשימת היולדה.
מצפה ומחכה
ממתינה לנחמה.
אימתי כבר יורדו המים ?!
אימתי יפציע אור וקול רעם ?!
אימתי יושפע שפע חדש לעולם ?!
התחדשות והתרעננות. שמחה.
ככה גאולתם של ישראל
בתחילה קמעא קמעא
כל מה שהיא הולכת היא רבה.