חיפוש בודקת טהרה

רוזיליו דפנה יהודית - בודקת טהרה

טלפון:
02-5715912 ; 050-4160304
כתובת:
קופת חולים לאומית, חפצי-בה
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מקבלת גם במרפאת לאומית בחפציבה