חיפוש בודקת טהרה

קדושים יהודית - בודקת טהרה

טלפון:
02-6765141 ; 054-7891714
כתובת:
שאול אביגור 29 הר חומה, ירושלים
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
בתיאום בבית
מילדת בשערי צדק