חיפוש בודקת טהרה

קאפח בת-שבע - בודקת טהרה

טלפון:
054-4203633 ; 04-6987842 ; 04-6828879
כתובת:
מירון, מירון
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
עבודה בי"ח זיו - 04-6828879