חיפוש בודקת טהרה

מרפאת "טוהר" - בודקת טהרה

טלפון:
02-5000033
כתובת:
רח' יפו 216 - שערי העיר מרפאת מדשירן קומה 8, ירושלים
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מרפאת בודקות מוסמכות בפיקוח דר' ברונו רוזן
בהזמנה מראש