חיפוש בודקת טהרה

מרפאה עזרא רח' עזרא 11 בני ברק - בודקת טהרה

טלפון:
03-5777200
כתובת:
מרפאה עזרא רח' עזרא 11 בני ברק, בני ברק
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מיכל חזן: 0544555163