חיפוש בודקת טהרה

מרפאה מאוחדת- אלעד - בודקת טהרה

טלפון:
נינה אשרוב- 0526786842, 039090162
כתובת:
אלעד, אלעד
הכשרה:
מכון פוע"ה
הערות:
תמרה יעקובוביץ - 0502114600