חיפוש בודקת טהרה

כהן צדק דקלה - בודקת טהרה

טלפון:
03-9090795 ; 03טל במרפאה: 9374300
כתובת:
מרפאת קופ"ח כללית אלעד פנחס בן יאיר 35 אלעד, אלעד
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
יום ד'