חיפוש בודקת טהרה

כהן נינה - בודקת טהרה

טלפון:
050-6864357 ; טל במרפאה: 039374300
כתובת:
מרפאת כללית אלעד פנחס בן יאיר 35, אלעד
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מרפאת קופ"ח כללית - אלעד
אלעד

יום ב', ו'