חיפוש בודקת טהרה

חזן מיכל - בודקת טהרה

טלפון:
0544555163 ; 03-5777200
כתובת:
מרפאת כללית גני טל -חזון איש 62 בני ברק, בני ברק
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
בבית: שמעון ויזנטל 5 פתח תקוה .