חיפוש בודקת טהרה

וינר יואלה - בודקת טהרה

טלפון:
050-7830013 ;02- 9942223 ; 02-9941169
כתובת:
מרפאת שילה ב, שילה
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
כללית מושלם- ללא תשלום
ע' - 02-9941169