חיפוש בודקת טהרה

הרמתי שרה - בודקת טהרה

טלפון:
02- בית: 9973605- 02; עבודה: 9973779
כתובת:
אלון מורה ד.נ. לב השומרון, אלון מורה
הכשרה:
מכון פועה