חיפוש בודקת טהרה

דבש שמחה - בודקת טהרה

טלפון:
02-6519896 ; 052-7652897
כתובת:
ריינס 3 קרית משה, ירושלים
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
שערי העיר יפו : 5000033 - 02 מקבלת אצל ד"ר ברונו רוזן
רופאה - מקבלת בביתה