חיפוש בודקת טהרה

גלבוע אסתר - בודקת טהרה

טלפון:
02-בקופ"ח: 029967880; בבית:9961968 ; 0525722929
כתובת:
קרית ארבע, קרית ארבע חברון
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
כל שעות היום במאוחדת ק. ארבע
(25 ₪ למאוחדת ו30 ₪ לשאר)