חיפוש בודקת טהרה

גולדברג שרה - בודקת טהרה

טלפון:
050-775-1483
כתובת:
, ירושלים
הכשרה:
ד"ר חוה יעל שרייבר ממכון ציר חמד
הערות:
עובדת בשביל קו"ח מאוחדת ורואה רק חברות של הקופה. הבדיקה לא עולה כסף לאשה.
מקבלת בקופ"ח מאוחדת- סניף ארזי הבירה- אזור שמואל הנביא ארזי הבירה
רחוב פתחיה 21 או בבית ליד הסניף- רחוב יהויריב 4