חיפוש בודקת טהרה

בר שלום אפרת - בודקת טהרה

טלפון:
052-8348541 ; 04-6960541 ; 04-6652334
כתובת:
קשת, טבריה
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מקבלת בחדר לידה בפוריה טבריה
ובביתה בקשת – רמת הגולן