חיפוש בודקת טהרה

בר שלום אפרת - בודקת טהרה

טלפון:
052-8348541 ; 04-6960541 ; 04-6652334 (חדר לידה
כתובת:
קשת, קשת
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מקבלת גם בחדר לידה בפוריה טבריה