חיפוש בודקת טהרה

בלמיס כוכבה - בודקת טהרה

טלפון:
052-8649089
כתובת:
, אשדוד
הכשרה:
מכון פועה
הערות:
מרפאת מכבי- חינם לחברות הקופה