תחינות

הקדמה

מאות תפילות ותחינות , נכתבו במרוצת הדורות. כל רגע משמעותי בחיי אדם, זכה להתייחסות בתפילה כתובה או בתפילה שנבעה מהלב. אתר המקוואות והטהרה מביא מידגם תחינות מיצג לרגעים מיוחדים בחיים ורחוק מלהכיל את...