תחינות לפרנסה

פרשת המן

  חכמינו ז"ל אמרו : כל מי שיאמר פרשת המן בכל יום, לא יחסר לו פרנסה. קודם אומרים את ה "יהי רצון". ויכול לומר פרשת המן אפילו בשבת, רק התפילות על הפרנסה לא...

תפילה על הפרנסה

יהי רצון לפניך ה' אלהינו ואחהי אבותינו, שיהיו מזונותי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל, מוכתרים ומאומתים ומצודקים בידך. ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם ולא לידי...