תחינות לבריאות

לבריאות

רבונו של עולם, ברחמיך תן בנו כח ובריאות ויכולת מספיק, וחזק ואומץ באברינו וגידינו וגופנו לעמוד על המשמר. ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך, ותצילנו מכל רע...