קרח

“טלית שכולה תכלת”

  שלום לכולם,   “ויקח קרח מה כתיב למעלה מן הענין דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם צצית . קפץ קרח ואמר למשה: אתה אומר ונתנו על צצית וגו’ טלית שכולה...