קדושים

טללים על פרשת ‘קדושים’

פרשת קדושים קשורה בתכנה לסוף הפרשה הקודמת: ” כמעשה ארץ מצרים… וכמעשה ארץ כנען… לא תעשו” (יח, ג). התורה מדגישה שלא די להמנע מעשיית הרע, אלא יש לשאוף לחיי קדושה וטהרה ע”י עשיית...