עקב

פסל לך

בפרשתנו מזכיר משה את חטא העגל ואת שיבור הלוחות, בעקבותיו מצווה הקב”ה את משה לפסל לוחות שניים, כמובא בכתוב (דברים י’, א’-ב’): “בָּעֵת הַהִוא אָמַר ה’ אֵלַי פְּסָל לְךָ שְׁנֵי לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים...

מלחמת “הזכרון”…

פרשת עקב ממשיכה לגלול בפנינו את נאומו חוצב הלהבות של משה רבינו , אשר החל דרכו כ”לא איש דברים אנכי”, ומסיים דרכו בנאום “אלה הדברים אשר דבר משה”. פרק שלם בנאום (פרק ח’)...

והנה על הפסוק ‘למטר השמים תשתה מים'(יא, יא), כתב רש”י: “אתה ישן על מיטתך והקב”ה משקה נמוך וגבוה”. כלומר: על ארץ ישראל יש השגחה פרטית ניפלאה ויתכן שהוא הדין על המקוואות, וכמו שנאמר על...